Invoere

Vorms vir gebruik deur personeel van die Kerkargief

Argivarisse wat vorms wil voltooi of aanvul, moet eers aanteken met hulle gewone Kerkargief aanteken besonderhede.

Om Gedenkboeke in te voer, teken aan en klik dan op: Invoer van gedenkboeke