Kontak ons

Die Kerkargief is ’n bediening van die NG Kerk in Suid-Afrika (ook bekend as die Sinode van Wes-Kaapland). Die Sinodale Taakspan vir die Argief (STA) is ’n taakspan in die Sinodale Diensgroep vir Toerusting en Navorsing.
Webwerf van die Sinodale Diensgroep vir Toerusting en Navorsing: Webwerf
Webwerf van die Sinode van Wes-Kaapland: Webwerf.
Kaart na die Kerkargief

KONTAKBESONDERHEDE VAN DIE ARGIEF

Telefoon: 021 882 9923
E-pos: argief@kaapkerk.co.za
Posbus 34
Stellenbosch
7599
Kerkargief
Noordwal-Wes 1
Stellenbosch

PERSONEEL VAN DIE ARGIEF

U kan ons ook kontak deur van die onderstaande vorm gebruik te maak:

Contact Us
First Name
Last name
Your email address
Subject
Message

KAART NA DIE KERKARGIEF


Kerkargief, Noordwal-Wes 1, Stellenbosch / Church Arhives, 1 Noordwal-Wes Road, Stellenbosch
Google Plus Code: 3V67+5F Stellenbosch