Digitale Versamelings

INLIGTINGSBRONNE

GEDENKBOEKE: ‘n Katalogus van feesalbums en gedenkboeke
INDEKSE VAN KERKBODES: Kerkbodes van 1851 tot 1932 se Indekse

ACTA en FORMULIERE

ACTA: Agendas, Notules en Kerkordes van sinodes
FORMULIERE en BELYDENISSKRIFTE in Afrikaans en Engels

SKAKELS

GEMEENTEGESKIEDENISARGIEF: Geskiedenis van elke gemeente en predikant
WILLIE JONKER DIGITALE ARGIEF: Meer as ‘n 1000 van prof Willie Jonker se dokumente

FOTO’S

ALGEMENE FOTO’S van die Kerkargief
FOTO’S van die Kweekskool se FINALEJAARS
FOTO’S van die Kweekskool se JAARGROEPE
FOTO’S van die Kweekskool se KOOR