Vrae en Antwoorde

VRAE EN ANTWOORDE


Waar kry ek ons gemeente se stigtingsdokument?

Dit is die amptelike verklaring van die gemeente (ring) se stigting in die Kerkbode (die amptelike koerant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk). Sien die verduidelikende dokument.


Het die NG Kerk ‘n Konstitusie of grondwet?

Die “KERKORDE EN REGLEMENTE 2023” van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland) is die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika se Konstitusie. Sien die verduidelikende dokument. Sien die Kerkorde en Reglemente hier.


Kan ek ‘n afskrif van ‘n huwelikssertifikaat by die Argief bekom?

Predikante van die NG Kerk bevestig huwelike namens die Staat en staan in diens van die Departement van Binnelandse Sake vir hierdie taak. Tot en met Desember 1971 het predikante hulle huweliksregisters by die Kerkargief ingedien. Vanaf Januarie 1972 was huwelike nie meer ‘n funksie van die Kerk nie. Predikante moet sedert 1972 hulle huweliksregisters by die Departement van Binnelandse Sake indien. Alhoewel predikante nog steeds huwelike kan bevestig, beskik die Kerkargief dus nie meer oor huweliksregisters van huwelike wat na 1972 bevestig is nie. Vir afskrifte vanuit hierdie huweliksregisters moet lidmate direk by die Departement van Binnelandse Sake navraag doen.


Doen die argief genealogiese navorsing teen vergoeding?

Die NG Kerk Argief kan ongelukkig nie navorsing vir individue onderneem nie. Navorsers word aangeraai om van ons webblad gebruik te maak deur hier te klik. Daar is ook kontakdetails van privaatnavorsers wat sulke navorsing teen vergoeding onderneem.


Kan ek na digitale kopieë van doop-, lidmaat- en huweliksregisters soek op die Web?

Die NG Kerk het ‘n drieledige ooreenkoms met die Genealogical Society of Utah en die Streeks- en familienavorsingsbiblioteek van CPUT op Wellington gesluit waar filmrolle van hierdie registers op Wellington beskikbaar is en digitale kopieë op die GSU se webblad. Hierdie webblad is ? gratis diens en moet slegs registreer vir toegang. Om dit vir die navorsers makliker te maak is daar skakels na die onderskeie gemeentes se digitale register op ons webwerf – klik hier.