Kerkspieël – Gemeentevraelys

Kerkspieël Gemeentevraelys 2022

Kerkspieël Gemeentevraelys 2022

VIR KANTOORGEBRUIK

1. LIDMATE IN DIE GEMEENTE

1.1. Hoeveel ingeskrewe lidmate behoort tans aan hierdie gemeente? (totaal)

(Lidmate wat nog nie die tweede roetemerker, vir jong volwassenes, voltooi het nie.)

1.2. Ouderdom - hoeveel lidmate is, sover u weet...

1.3. Hoeveel ingeskrewe lidmate is BUITE die geografiese gemeentegrense woonagtig?

(Lidmate wat nog nie die tweede roetemerker, vir jong volwassenes, voltooi het nie.)

1.4. Hoeveel lidmate het gedurende 2021 lidmaat van dié gemeente geword, wat voorheen nie lidmaat van enige ander gemeente of denominasie was nie?

(Lidmate wat nog nie die tweede roetemerker, vir jong volwassenes, voltooi het nie.)

1.5. Gedurende 2021, hoeveel van die volgende het gebeur?

Sending