Biografiese Gegewens Predikante

Biografiese Gegewens Predikante
Indien van toepassing
Geslag
Jaartal
Jaartal
Jaartal
Jaartal
Meld instellings en jaartalle
Meld jaartalle langs elke graad/diploma
Insluitend werk/poste voor universiteit / Meld ook asseblief jaartalle

Kinders

Meld name en datums

Gemeentes wat u bedien het

Ook kerklike poste waarin u gedien het

Emeritaat aanvaar op

Bv herlewings, kerkbou, ander projekte, rampe, siekte, ens.
Indien enige
Sending