Kontak ons

Saakgelastigde
Ds Bossie Minnaar
bossie@kaapkerk.co.za
021 957 7104 / 083 270 5211
Bestuurder: Argief
Dr Andrew Kok
argief@kaapkerk.co.za
021 882 9923
Posbus 34
Stellenbosch
7599
Tel: 021 882 9923
Faks: 086 617 5963
E-pos: argief@kaapkerk.co.za
Kerkargiefgebou
Noordwal-Wes 1
Stellenbosch 7600

U kan ons ook kontak deur van die onderstaande vorm gebruik te maak:

Naam

E-pos

Gemeente, Sinode of Instansie

Boodskap, navrae of kommentaar