Inligtingswet

INLIGTINGSWETTE POPIA PAIA Inventarisse ontvang POPIA: Wet op beskerming van persoonlike inligting, Wet 4 van 2013 Die POPIA-Handleiding verskaf riglyne om aan die agt wetlike voorwaardes te voldoen ten einde te verseker dat daar met sorg omgegaan word met persoonlike … Continue reading Inligtingswet