Formuliere

Die volgende dokumente kan in PDF of Microsoft Word formaat (soos aangedui) afgelaai word.

Afrikaanse Dokumente

Geloofsdokumente
Belydenisskrifte
Formuliere

English Documents

Documents of faith
Confessions of faith
Formula

Geloofsdokumente

Geloofsverklaring 2000: PDF
Kairos dokument 1985 (Net in Engels): PDF
Ras Volk en Nasie Verslag 1974: PDF
Kerk en Samelewing 1986 (16 MB): PDF
Die NG Kerk en apartheid 2013: PDF of Word

Belydenisskrifte

Apostoliese Geloofsbelydenis (of Twaalf Artikels): PDF of Word
Dordtse Leerreëls: PDF of Word
     Sien ook dr Gert Duursema se aanbieding oor die Sinode van Dordt: PowerPoint
Geloofsbelydenis van Athanasius: PDF of Word
Geloofsbelydenis van Nicea: PDF of Word
Heidelbergse Kategismus: PDF of Word
Nederlandse Geloofsbelydenis: PDF of Word
Belydenis van Belhar: PDF

Formuliere

Doopformulier: PDF of Word
Belydenis van geloof: PDF
Nagmaalsformulier: PDF of Word
Huweliksformulier: PDF of Word
Bevestiging van kerkraad: PDF of Word
Bevestiging van ‘n predikant as ‘n gestuurde van Christus: Word
Begrafnisformulier: PDF of Word
Handboek vir die erediens [Kontak Bybel-Media]

Documents of faith

Broederkring Declaration 1979: PDF
Cottesloe declaration 1960: PDF
Faith and Protest 1987: PDF
National Initiative for Reconciliation 1985: PDF
Open letter 8 June 1982: PDF
Reformation Day Witness 1980: PDF
Rustenburg Declaration 1990: PDF
Stormkompas 1981: PDF

Confessions of Faith

Apostles’ Creed: PDF or Word
Athanasian Creed: PDF
Nicene Creed: PDF
The Belgic Confession: PDF or Word
The Canons of Dordt: PDF
The Heidelberg Catechism: PDF or Word
The Confession of Belhar 1986: PDF

Formula

Lord’s Prayer: PDF or Word
Baptism of children: PDF or Word
Baptism of believing adults: PDF or Word
Lord’s Supper: PDF or Word
Public Profession of Faith: PDF
Ordination of Elders and Deacons: PDF
Ordination of Ministers of the Word: PDF or Word
Solemnization of Marriage: PDF
Alternative Formula for the Solemnization of Marriage: PDF or Word
Burial: PDF or Word