Acta

Acta (dit is die agendas/sakelyste, notules/handelinge en kerkordes) van sinodes is ‘n belangrike bron van inligting vir navorsers. Die Argief is aktief besig om acta te skandeer en ouer dokumente word dus gereeld bygevoeg. Kontak die argief per epos of telefoon (Telefoon 021 882 9923) indien ‘n spesifieke jaar se acta verlang word en dit nog nie hier verskyn nie. Sommige acta is redelik lywig en neem ‘n ruk om af te laai.

INDEKS

RAAD VAN NED. GER. KERKE

Rapport van de Commissie van den Raad der Nederduitsche Gereformeerde Kerken in Zuid-Afrika re Kerkvereeniging:

1907: Rapport
1909: Rapport

Die Algemene Sinode van die NG Kerk (Nederduitse Gereformeerde Kerk) het eers in 1962 gekonstitueer. Voor die Algemene Sinode was daar ‘n Raad van Nederduitse Gereformeerde Kerke / Raad der Ned. Ger. Kerken in Zuid-Afrika.

1907: Notule
1909: Notule
1911: Notule, Aanbevelings
1913: Notule, Aanbevelings
1915: Notule
1917: Notule
1919: Notule
1921: Notule
1923: Notule
1925: Notule
1927: Notule
1929: Notule
1931: Notule
1933: Notule
1935: Notule
1937: Notule, Aanbevelings
1939: Notule
1941: Notule
1943: Agenda, Notule
1945: Notule
1947: Notule
1949: Agenda, Notule
1951: Notule
1953: Agenda, Notule
1955: Notule
1957: Agenda Notule
1959: Notule
1961: Notule

ALGEMENE SINODE

1962: Agenda, Notule, Kerkorde
1966: Agenda, Notule, Kerkorde, Jeugverslag
1970:
Agenda, Notule, Kerkorde
1974:
Agenda, Notule, Kerkorde
1978:
Agenda, Ampsbediening, Notule, Kerkorde
1982: Agenda, Notule, Kerkorde
1986:
Agenda, Notule, Kerkorde
1990:
Agenda, Notule, Kerkorde
1994:
Agenda, Notule, Kerkorde
1998:
Agenda, Agenda Addendum, Notule, Kerkorde
2002: Agenda, Notule, Kerkorde
2004: Agenda 1, Agenda 2, Agenda 3, Notule, Kerkorde
2007: Agenda, Notule, Kerkorde
2011: Agenda, Notule, Kerkorde
2013: Agenda, Aanvullende Agenda, Notule, Kerkorde
2015: Agenda, Aanvullende Agenda, Notule, Kerkorde
2016: Agenda, Notule, Uitspraak van die Hoë Hof in Saak 40819/17: Uitspraak
2019: Agenda, Gravamina, Kerkorde, Riglyne vir die Argief
KONSEP MISSIONALE KERKORDE 2020: Konsep (Stuur gerus [voor 20 November 2020] kommentaar oor die Konsep Missionale Kerkorde aan die Algemene Sinode: E-pos)
A TOT Z BELEID VIR PREDIKANTE: BELEID PDF; VORMS: PDF, of DOCX

NG KERK IN SUID-AFRIKA (Wes-Kaapland)

1824: Notule
1857:
Notule
1961:
Kerkorde
2003: Kerkorde
2007: Notule.pdf, Notule.doc, Kerkorde
2011: Notule.pdf, Notule.doc, Kerkorde
2015: Agenda, Notule, Kerkorde
2019: Agenda, Notule, Kerkorde

KWAZULU-NATAL

2003: Agenda, Notule
2012: Agenda, Notule

NAMIBIË

2003: Agenda, Notule
2012: Notule

NOORD-KAAPLAND

2003: Notule
2005: Kerkorde
2007: Agenda en Notule
2008: Agenda en Notule, Kerkorde
2010: Agenda en Notule, Kerkorde
2012: Agenda en Notule, Kerkorde
2014: Agenda en Notule, Kerkorde
2015: Agenda en Notule
2016: Agenda en Notule, Kerkorde

OOS-KAAPLAND

2003: Agenda, Notule
2007: Agenda, Notule

VRYSTAAT

2009: Notule
2013: Agenda, Notule, Kerkorde
2015 (Buitengewone sitting): Agenda, Notule

TRANSVAAL

1961: Notule (16 MB)

OOS-TRANSVAAL (nou Oostelike Sinode)

1979: Notule
1983: Agenda, Notule
1987: Agenda, Notule
1991: Agenda, Notule
1995: Agenda, Notule
1998 (Buitengewone): Notule
1999: Agenda, Notule
2001: Agenda, Notule
2002: Agenda, Notule
2003: Agenda, Notule
2005: Agenda, Notule
2007: Agenda, Notule
2009: Agenda, Notule
2012: Agenda, Notule
2014: Agenda, Notule
2016: Agenda, Notule, Kerkorde
2018: Agenda, Notule

SUID-TRANSVAAL (nou Hoëveld Sinode)

2015: Agenda, Notule

WES-TRANSVAAL (nou Goudland)

2004: Notule
2007: Agenda
2014 (15 Oktober 2014): Notule
2015 (7 Mei 2015): Notule
2015 (19 November 2015): Notule

Homoseksualiteit en Selfdegeslagverhoudings

Stellenbosch Konferensie oor Selfdegeslagverhoudings (12 November 2015): PDF
Die YouTube-video’s van elke spreker se bydrae is hier beskikbaar: Video
Opsomming van besluite van die Algemene Sinode vanaf 1982 tot 2015: PDF of Word
2015 se verslag in die Aanvullende Agenda: PDF
Chris van Wyk se verslag oor selfdegeslagverhoudings (Weergawe 2): PDF
2007 se omvattende studie (p140-231 van 2007 se Agenda): Word of PDF
2004 se verslag en besluite (p138-151, p328-329, p374 en p433): Word
2002 se verslag en besluite (p246-254, p436-439, p504, p554 en p624): Word
1999 (Wes-Kaap) se verslag en besluite: Word
1986 se verslag (p355-363 van 1986 se Agenda): Word of PDF
[Die PDF’s is ‘n skandering uit die Agenda. Die Word weergawe is per hand van uit die gedrukte Agenda geskep en mag kleiner foute bevat.]

Sinodebesluite

Aborsie: PDF of Word
Amp van gelowige: PDF of Word
Vrymesselaars: Word