Acta

Die agendas (sakelyste), notules (handelinge) en kerkordes van sinodes is ‘n belangrike bron van inligting vir navorsers. Die laaste klompie jare se acta (sinodes se agendas en notules) kan hier afgelaai word. Die Argief huisves ook alle ouer acta. Spesifieke bladsye uit hierdie ou notules kan vir ‘n navorser geskandeer word. Kontak die argief per epos of telefoon in die verband (Telefoon 021 882 9923).

Algemene Sinode

1962: Agenda, Notule
1994: Agenda, Notule
1998: Agenda, Agenda Addendum, Notule
2002: Kerkorde, Agenda, Notule
2004: Agenda 1, Agenda 2, Agenda 3, Notule, Kerkorde
2007: Agenda, Notule, Kerkorde
2011: Agenda, Notule, Kerkorde
2013: Agenda, Notule, Kerkorde
2015: Agenda, Aanvullende Agenda, Notule, Kerkorde
2016: Agenda, Notule, Uitspraak van die Hoë Hof in Saak 40819/17:  Uitspraak
2019: Agenda, Gravamina

Kaapland (voor afstigting)

1824: Notule (Hierdie notule is soekbaar)
1857: Notule (Hierdie notule is soekbaar),
1961: Kerkorde

Transvaal (al vier sinodes)

1961: Notule (16 MB)

KwaZulu-Natal

2003: Agenda, Notule
2012: Agenda, Notule

Namibië

2003: Agenda, Notule
2012: Notule

Oos-Kaapland

2003: Agenda, Notule
2007: Agenda, Notule

Oostelike Sinode

2007: Agenda, Notule
2016: Agenda, Notule, Kerkorde

Vrystaat

2009: Notule
2013: Agenda, Notule, Kerkorde
2015 (Buitengewone sitting): Agenda, Notule

Wes-Kaapland

2003: Kerkorde
2007: Notule.pdf, Notule.doc, Kerkorde
2011: Notule.pdf, Notule.doc, Kerkorde
2015: Agenda, Notule, Kerkorde
2019: Agenda, Notule

Wes-Transvaal

2004: Notule
2007: Agenda
2014 (15 Oktober 2014): Notule
2015 (7 Mei 2015): Notule
2015 (19 November 2015): Notule

Besluite van die Algemene Sinode oor Homoseksualiteit en Selfdegeslagverhoudings

Besoek gerus die Algemene Sinode se Taakspan vir Leer- en Aktuele Sake (ATLAS) se webblad by Bybel-Media: ATLAS.
Stellenbosch Konferensie oor Selfdegeslagverhoudings (12 November 2015): PDF
Die YouTube-video’s van elke spreker se bydrae is hier beskikbaar: Video
Opsomming van besluite van die Algemene Sinode vanaf 1982 tot 2015: PDF of Word
2015 se verslag in die Aanvullende Agenda: PDF
Chris van Wyk se verslag oor selfdegeslagverhoudings (Weergawe 2): PDF
2007 se omvattende studie (p140-231 van 2007 se Agenda): Word of PDF
2004 se verslag en besluite (p138-151, p328-329, p374 en p433): Word
2002 se verslag en besluite (p246-254, p436-439, p504, p554 en p624): Word
1999 (Wes-Kaap) se verslag en besluite: Word
1986 se verslag (p355-363 van 1986 se Agenda): Word of PDF
[Die PDF’s is ‘n skandering uit die Agenda. Die Word weergawe is per hand van uit die gedrukte Agenda geskep en mag kleiner foute bevat.]

Sinodebesluite

Aborsie: PDF of Word
Amp van gelowige: PDF of Word
Vrymesselaars: Word