NG Kerk in SA se logo

Die Argief het ‘n paar versoeke ontvang om die logo van die NG Kerk in SA (Sinode van Wes- en Suid-Kaapland) in ‘n duideliker formaat beskikbaar te stel, sodat gemeentes dit in drukwerk kan gebruik.

Dit blyk dat die logo (en veral die vrouefiguur) al deur ‘n hele paar wysigings is. Die teksvers was baie onduidleik.  Dit is 1 Korintiërs 14:40 wat in die 1983 Afrikaanse Bybel lees:  “Alles moet egter gepas en ordelik geskied.”  Die nuutste weergawe kan hier afgelaai word as ‘n PNG (Portable Network Graphic) prent. Die formaat is deurskynend, sodat dit ook op ‘n kleur agtergrond gedruk kan word.

Klik hier om dit af te laai: NG Kerk in SA se logo.